Haveforeningen Virkelyst.

Grimstrup 4700 Næstved.

Odensregler


Afbrænding af Haveaffald

Afbrænding af haveaffald må kun foregå efter Næstved Kommunes retningslinjer.Affald

Alt køkkenaffald fjerner man selv. Skraldestativet på p-plads er fortrinsvis til hundeluftere og let papiraffald.

Gebyrer

Gebyr ved for sen indbetaling af haveleje:
    1. rykker : kr. 100


    2. rykker:  kr. 200

Husdyr

Kaniner og høns og lign. er ikke tilladt. Hund og kat må ikke være til gene for andre, skal føres i snor udenfor egen have.Lukning af bom:

Efter indkørsel på haveforeningens område skal bommen altid lukkes ned. Ved udkøsel låses bommen. (evt. sidste bil)Motoriseret haveredskaber:

Motoriseret haveredskaber må benyttes næsten hele året. Alle hverdage, samt i juni, juli og august kun lørdage fra kl. 8.00 - 17.00 søn/helligdage fra kl. 9.00 - 13.00Rotter-skadedyr

Opdages eller haves mistanke til rotter eller skadedyr i egen have, rettes henvendelse til formand/bestyrelse, samt direkte til Næstved Kommune.Skydning forbudt:

Skydning af en hver art i Haveforeningens område er strengt forbudt, overtrædelse medfører evt. eksklusion.

Evt skadedyrsbekæmpelse skal aftales med myndigheder samt bestyrelse.

Tilladelse:

Tilladelse til opførelse af havehus,redskabsskur, overdækket terrasse og lignende indhentes hos bestyrelsen inden påbegyndelse.

Vand:

Brug af vand bør ske med omtanke. Bassiner må opfyldes med max. 500l (vedtaget på generalforsamling 2007).

Vedligholdelse:

Vedligholdelse af vej/sti ud for hver parcel foretages af lejeren ud til midten. Lejere med grund ud mod skolestien står ligeledes for vedligeholdelse af dette areal (rabat og hæk)

Ved fraflytning:

Ved fraflytning/opsigelse af kolonihave eller daghave, skal haverne afleveres i rimelig stand d.v.s. udlejningsklar. Bestyrelsen besigtiger haven.
Findes haven ikke i rimelig stand til udlejning, bliver dette gjort af lejeren eller i sidste ende på lejers regning.

 Vedtægterne finder du her: Vedtægter